mercredi 1 mars 2017

Commando Blitz : Ingrid Sturm

Nouvelle fiche personnage :

Ingrid Sturm, la Tigresse du Stalag.
Garce nazie qu'on va opposer au Commando Blitz.